uvod


Daňová a účetní kancelář

Jsme účetní a daňově poradenská společnost zapsaná v Komoře daňových
poradců České republiky.

 
 Ve své práci se zaměřujeme především na daně v České republice,
daňové a účetní poradenství, vedení účetnictví a mezd.
Naše služby poskytujeme jak fyzickým osobám, tak živnostníkům,
malým a středním podnikům, i velkým společnostem.
 
Nabízíme svým klientům nejen odbornost, profesionalitu a spolehlivost,
ale rovněž osobní přístup a diskrétnost.
Vždy při tom klademe důraz na individuální potřeby klienta.
diplom

 

Daně

 • poskytujeme komplexní daňové poradenství pro fyzické a právnické osoby v oblasti českých daní,
 • zpracováváme daňová přiznání ke všem daním,
 • navrhneme Vám dostupné možnosti daňové optimalizace,
 • vypracujeme odborné stanovisko k daňové problematice,
 • zajišťujeme daňové registrace,
 • na základě plné moci Vám zajistíme odklad podání daňového přiznání a platby daně z příjmů o 3 měsíce,
 • zajistíme veškerý kontakt s finanční správou, od podání daňového přiznání až po zastupování při daňové kontrole.

 

Účetnictví

 • zajišťujeme kompletní vedení účetnictví,
 • vedeme daňovou evidenci,
 • zpracováváme předané účetní doklady a vedeme zákonem stanovené účetní knihy a evidenci,
 • vyhotovujeme měsíčně (čtvrtletně) účetní závěrky,
 • zpracováváme podklady pro DPH, včetně zpracování přiznání k DPH, kontrolního a souhrnného hlášení,
 • vyhotovujeme roční účetní závěrku, včetně daňového přiznání a povinných příloh,
 • poskytujeme reporting na základě Vašich požadavků v dohodnuté podobě a ve stanovených termínech.

 

 

Mzdy

 • zajišťujeme kompletní zpracování mezd,
 • zpracováváme měsíční mzdové výkazy zasílané správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám,
 • zpracováváme příkazy k úhradě mezd zaměstnanců,
 • provádíme přihlášky a odhlášky zaměstnanců u České správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven,
 • provádíme roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců a sestavení dalších povinných výkazů ve mzdové oblasti,
 • zpracováváme a vedeme evidenční a mzdové listy zaměstnanců,
 • zastoupíme Vás při kontrolách a jednání s úřady.