uvod


Jsme daňově poradenská společnost zapsaná v Komoře daňových poradců ČR.
Pomáháme našim klientům v oblasti daní a účetnictví.
 
 Ve své práci se zaměřujeme především na daně v České republice,
daňové a účetní poradenství, vedení účetnictví a mezd.
Naše služby poskytujeme jak fyzickým osobám, tak živnostníkům,
malým a středním podnikům, i velkým společnostem.
 
Nabízíme svým klientům nejen odbornost, profesionalitu a spolehlivost,
ale rovněž osobní přístup a diskrétnost.
Vždy při tom klademe důraz na individuální potřeby klienta.
diplom

 

Daně

 • poskytujeme daňové poradenství pro právnické i fyzické osoby
 • hledáme optimální řešení Vaší daňové situace a doporučujeme nejvhodnější variantu
 • poskytujeme poradenství v oblasti daně z přidané hodnoty
 • zpracováváme daňová přiznání ke všem daním
 • zastoupíme Vás při jednání s finančním úřadem a dalšími státními institucemi
 • zajišťujeme daňovou registraci
 • na základě plné moci Vám zajistíme odklad podání daňového přiznání a platby daně z příjmů o 3 měsíce  

 

Účetnictví

 • zajišťujeme kompletní vedení účetnictví
 • vedeme daňovou evidenci
 • zpracováváme účetní závěrky
 • poskytujeme reporting na základě Vašich požadavků v dohodnuté podobě a ve stanovených termínech

 

 

Mzdy

 • zajišťujeme kompletní zpracování mezd
 • zpracováváme měsíční mzdové výkazy zasílané správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám
 • zpracováváme příkazy k úhradě mezd zaměstnanců
 • provádíme přihlášky a odhlášky zaměstnanců u České správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven
 • provádíme roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců a sestavení dalších povinných výkazů ve mzdové oblasti
 • zpracováváme a vedeme evidenční a mzdové listy zaměstnanců
 • zastoupíme Vás při kontrolách a jednání s úřady