Ceník služeb

Poskytujeme služby na vysoké úrovni za přiměřené ceny.
Cenu služeb stanovujeme individuálně dle vzájemné dohody, celkového rozsahu, náročnosti zpracování a dalších požadavků.
 
Daňová přiznání
 
Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob pro OSVČ     od 1 600 Kč
Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob od 1 000 Kč
Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob od 4 000 Kč
Odklady daní z příjmů na červen  
Odklad daně z příjmů pro fyzické osoby 3 000 Kč
Odklad daně z příjmů pro právnické osoby 5 000 Kč
Zpracování daňového přiznání k DPH od 800 Kč
Přiznání k dani z nemovitých věcí 1 600 Kč
Přiznání k dani z nabytí nemovitostí 1 600 Kč
Silniční daň 600 Kč
za 2. a každé další auto 300 Kč
Měsíční paušály
 
Měsíční sazba za vedení daňové evidence neplátce DPH od 1 000 Kč
Měsíční sazba za vedení daňové evidence plátce DPH od 1 500 Kč
Měsíční sazba za vedení účetnictví neplátce DPH od 2 000 Kč
Měsíční sazba za vedení účetnictví plátce DPH od 2 500 Kč
Mzdová agenda
 
Zpracování mezd za zaměstnance 250 Kč/pracovník/měsíc
Přihlášení, odhlášení zaměstnance na SSZ, ZP 300 Kč/pracovník
Roční zúčtování zaměstnance 250 Kč/pracovník
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 750 Kč/ks
Ceny dalších služeb
Daňové poradenství 1 600 Kč/hod.
Zastupování před úřady, při kontrolách 750 Kč/hod.
Za účetní položku (jeden řádek v účetním deníku, daňové evidenci) 20 Kč