Ceník služeb

Níže uvedené ceny jsou informativní, ceny jsou stanovovány individuálně, po vzájemné dohodě s klientem. Při stanovení ceny se zohledňuje rozsah poskytovaných služeb, množství a typ zpracovávaných dokladů, jejich složitost, periodicita zpracování atd.
Je možné domluvit se na paušální částce, částce za doklad či na hodinové sazbě.
 
Služby daňového poradce
 
Přiznání k dani z příjmů FO (vč. přehledů pro OSSZ a ZP)         
od 2.000,- Kč
Přiznání k dani z příjmů PO
od 3.500,- Kč
Přiznání k dani silniční
od 500,- Kč
Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
2.000,- Kč
Přiznání k dani z nemovitých věcí
2.000,- Kč
Přiznání k dani z příjmů FO ze závislé činnosti
od 1.000,- Kč
Přiznání k dani z přidané hodnoty
od 500,- Kč
Odklad daně z příjmů na červen:
 
  Odklad daně z příjmů pro FO
3.000,- Kč
  Odklad daně z příjmů pro PO
5.000,- Kč
Daňové poradenství
od 1.200,- Kč/hod.
 
Vedení účetnictví a daňové evidence
 
Vedení účetnictví
 
Plátce DPH
28,- Kč/položka
Neplátce DPH
26,- Kč/položka
 
Vedení daňové evidence
 
Plátce DPH
24,- Kč/položka
Neplátce DPH
22,- Kč/položka
 
Mzdová agenda
 
Zpracování mezd za zaměstnance
250,- Kč/zaměstnanec/měs.
Přihlášení, odhlášení zaměstnance na SSZ, ZP
300,- Kč/ zaměstnanec
Roční zúčtování zaměstnance
250,- Kč/ zaměstnanec