Informace o zpracování osobních údajů

Díky udělení tohoto souhlasu Vám budeme moci nabídnout produkty a služby šité na míru Vašim potřebám. Poskytování našich produktů a služeb není tímto souhlasem podmíněno, ale věříme, že jedině tak Vám můžeme nabízet vhodná řešení. Samozřejmě můžete své rozhodnutí kdykoliv změnit a souhlas odvolat.

Souhlas se zpracováváním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Souhlas je udělován v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

1. Udělujete tímto souhlas společnosti AT Advisory, s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 068 24 765, DIČ: CZ06824765 (dále jen „správce“), aby v souladu s GDPR zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • název společnosti,
 • fakturační adresu,
 • e-mail,
 • telefonní číslo.

2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s ust. článku 6 GDPR.

Souhlas se zpracováním osobních údajů se od Vás nevyžaduje tam, kde je jejich zpracování nezbytné pro plnění smlouvy s Vámi či k plnění právní povinnosti, která se vztahuje na správce.

Jméno a příjmení, název společnosti, fakturační adresu, telefonní číslo a e-mail je nezbytné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz a pro účely marketingu, který je v souladu s GDPR oprávněným zájmem správce.

4. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, vyplývá:

 • přímo z právního předpisu, který ji určil, nebo stanovil kritéria pro její určení;
 • z obsahu smlouvy, která byla uzavřena a pro jejíž plnění je uchování osobních údajů nezbytné po celou dobu trvání smluvního vztahu a s tím souvisejících nároků;
 • po dobu trvání oprávněného zájmu správce.

5. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

6. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle GDPR máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoliv zpět, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, 
 • požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. Správce nemá úmysl předat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.